Mujudaké Owah-owahaning (Transformasi) Urip kanthi Prasaja

 

Dina iki tanggal 1 Mei, ngepasi dina prèi, yaiku prèi Hari Buruh. Dina iki Pasamuwan Suci uga mèngeti Santo Yusuf Pekerja. Pak Ignatius Sutarjo lan sisihané mbukak jasa jahitan, jalaran kekaroné pancèn penjahit. Pak Sutarjo nduwé karyawan cacah 4, kanggo nyukupi akèhing pelanggané. Wingi, ing tanggal 30 April, Pak Sutarjo lan para karyawané mijèkaké wektu nganakaké evaluasi lan kanggo nampa usulan-usulan amrih sangsaya majuné jasa Taylor-é. Dhèwèké uga mènèhi kado mirunggan kanggo ngriyayakaké Hari Buruh iki. Suwasana pagawéyan dadi sangsaya nyenengaké lan rumaket, lan upahé para karyawan uga wis ngluwihi UMR. Sadurungé padha makarya lan nalika arep bali, padha sembahyang bebarengan, kanthi tetep ngormati kang nduwèni kapitayan liya.