Jadwal Live Stream Perayaan Ekaristi

 

https://www.youtube.com/gerejaboro/live 

(Klik link kagem mriksani Live Misa utawi live even in Youtube Gereja Boro)

Jadwal Live stream Misa Natal

Misa Natal 1 Bahasa Jawa Sabtu 24 Des 2022 jam 17.00
Misa Natal 2 Bahasa Indonesia, Sabtu 24 Des 2022 jam 20.00
Misa Natal 3 Natal pagi bahasa Indonesia Minggu 25 Des 2022 jam 07.00
Misa Natal Anak Minggu 25 Des 2022 Jam 10.00

Jadwal Misa Live streaming rutin:

Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Padinan,                                                 Tabuh 05.30 WIB

(Jumat kapisan, Jumat Kliwon, lan Selasa Kliwon mboten wonten Mis Suci Padinan enjang)

Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Jemuah Kapisan,                                      Tabuh 17.00 WIB

Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Mingguan, Setu                                       Tabuh 17.00 WIB

Perayaan Ekaristi Minggu Pagi dengan bahasa Indonesia                               Pukul 07.00 WIB

Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Malem Selasa Kliwon lan Jemuah Kliwon, Tabuh 18.00 WIB

(saking tamann Doa Bunda Maria Pelindung Keluarga)

Live stream Seni Sloka saben Malem Jemuah Kliwon                                      Tabuh 19.30 WIB

 

Pitakenan utawi pangrasa lan intensi (ujud) saged kaaturaken kanthi: Telepon/WA ing 081390127644 ( https://wa.me/6281390127644)

utawi layang elektronik ing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  utawi mawi https://forms.gle/DKWyjhC2xqPUBd2EA

Maturnuwun Berkah Dalem