Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Padinan

https://www.youtube.com/gerejaboro/live 

Pahargyan Bojana Kurban Ekaristi Padinan, Tabuh 16.30 WIB

Pitakenan utawi pangrasa lan intensi (ujud) saged kaaturaken kanthi: Telepon/WA ing 081390127644 ( https://wa.me/6281390127644)

utawi layang elektronik ing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  utawi mawi https://forms.gle/DKWyjhC2xqPUBd2EA

Maturnuwun Berkah Dalem